Laugets formål

Laugets formål er at tilvejebringe og drive fællesantenneanlæg i Skagen Kommune for at forsyne medlemmerne med radio- og fjernsynssignaler samt alternative tjenester.
Generalforsamlingen fastsætter til enhver tid de radio- og fjernsynssignaler samt alternative tjenester der skal overføres på fællesantenneanlægget.