KONTINGENT / TV KANALAFGIFT


 

KONTINGENT OG TV KANAL AFGIFT

Kontingent er til enhver tid specificeret i forbindelse med den kvartalsvise opkrævning.
Prisen på TV kanalerne er den til enhver tid forhandlede indkøbspris rundet op til hele antal kroner.
Copydanafgiften er den til enhver tid gældende pris fra Copydan Verdens TV (gælder kun private husstande).

Skagen Antennelaug har ikke nogen fortjeneste, fra medlemmerne, på TV kanalerne.

Kontingent opkræves kvartalsvis forud. 
Opkrævningen sker til betaling pr. 9.Januar, 9.April, 9.Juli og 9.Oktober.

Der udsendes maksimal en rykker. Herefter vil et evt. Internetabbonnement blive lukket.
Hvis der stadig ikke er blevet betalt vil TV Tilslutningen blive lukket.
I forbindelse med lukning af TV Tilslutningen / Genåbning af TV Tilslutningen opkræves et gebyr ifølge takstbladet.
Efterfølgende opkræves gebyr til dækning af de faktiske udgifter, herunder Programafgifter / Arbejdsløn for lukning / genåbningen m.m.

Refusion.
Der betales  pr. restmåned for tilgående medlemmer, og pr. påbegyndt måned for afgående medlemmer.

 

IDIVIDUEL OPKRÆVNING / FÆLLES OPKRÆVNING

Skagen Antennelaug overtager pr. 1. Juli 2004 alt kontingentopkrævning ved hver enkelt tilslutning.
Fællesopkrævninger bortfalder i princippet.
Alle der står for en fællesopkrævning, der ønsker ændring til direkte opkrævning ved den enkelte tilslutning, kan henvende sig til

Skagen Antennelaugs kontor
Niels Bohrs Vej 10
9990 Skagen
Tlf. 98 44 65 75

( Lister med navne og adresser på de fællesopkrævede kan sendes til kontoret, med anmodning om overgang til individuel opkrævning )