Sidst opdateret: 2024-04-29 kl. 10:15


SKAGEN ANTENNELAUG GENERALFORSAMLING 2024

REFERAT AF SKAGEN ANTENNELAUGS GENERALFORSAMLINGEN

tirsdag 23. april 2024

I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet kl. 19:30

Med følgende dagsorden:

Formanden Henning Lyk bød velkommen, og gik over til først punkt på dagsorden

1. Valg af dirigent.
Bruno Juel Pedersen Ryttervej 19, 9990 Skagen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt via SkagensAvis.dk, Infokanalen og Skagen Antennelaugs hjemmeside samt Skagen onsdag.

Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen blev udpeget som Referent.
Der var fremmødt 30 stemmeberettigede medlemmer. 0 fuldmagter.

2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år.
Formanden Henning Lyk aflagde, på bestyrelsens vegne beretning for året 2023.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
Beretningen blev taget til efterretning med applaus.


3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

Kassereren Jens Peter Jacobsen fremlagde regnskabet for året 2023.
Der var få bemærkninger til regnskabet, som kassereren besvarede.
Regnskabet blev godkendt enstemmig, med applaus.

4. Indkomne forslag.

Der var indkommet 5 forslag til behandling på generalforsamlingen.
3 forskellige forslag om at Skagen Antennelaug skal tilbyde TV Pakke 1+2+3 med Flow WEB TV.
De 3 forslag blev behandlet samlet.
Forretningsføreren oplyste om de økonomiske konsekvenser af at stemme disse forslag ind.
Hvis forslaget stemmes ind skal alle der har en TV Pakke 1 betale følgende:
Til Allente 7,00 kr. + moms (7 x 4963 x 12) x 1,25 = 521115,00 kr. pr. år.
Til TV2 Hovedkanalen (out of home 2,45 x 4963 x 12) x 1,25 = 182.390,25 kr. pr. år.
Til Copydan, Ikke moms belagt (31 x 4963 x 12) = 1.846.236,00 kr. pr. år
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I Alt pr. år = 2.549.741,25 kr. pr. år
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En Prisstigning på TV Pakke 1 = 513,75 kr. pr. år
En Prisstigning på TV Pakke 1 = 42,82 kr. pr. måned
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Der tages forbehold for yderligere prisstigninger, da Copydan prisen er en estimeret 2024 pris.
Afstemnings resultat: Ja = 3 Nej = 27
Forslaget om Flow WEB TV ikke vedtaget.

X—X—X

1 forslag om at alle de Tyske TV kanaler på anlægget, skal overføres i HD kvalitet.
Forretningsføreren oplyste om de økonomiske konsekvenser af at stemme disse forslag ind.
Hvis forslaget stemmes ind skal alle der har en TV Pakke 1 betale følgende:
Alle der har en TV Pakke 1 skal betale følgende:
Til Allente 3,50 kr. + moms (3,50 x 4963 x 12) x 1,25 = 260557,50 kr. pr. år.
Til Cibicom (1200 x 12) x 1,25 = 18.000,00 kr. pr. år
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I Alt pr. år = 278.257,50 kr. pr. år
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En Prisstigning på TV Pakke 1 = 56,00 kr. pr. år
En Prisstigning på TV Pakke 1 = 4,70 kr. pr. måned
Etableringsudgifter udgør ca. inkl. moms = 15.000,00 kr. engangsudgift
Kun 3 af de Tyske TV kanaler kan overføres i HD fra Cibicom. Resten vil stadig kun være i SD kvalitet.
Der var bred enighed i forsamlingen om, at man ikke ønskede at betale 278.257,50 kr. årligt for at få 3 Tyske TV kanaler i HD.
Forslaget ikke vedtaget.
Skagen Antennelaugs forretningsfører forhandler videre med Allente om der kan findes en billigere løsning på ovenstående.

X—X—X

1 forslag om at Skagen Antennelaug skal overføre en ny Radio kanal, på TV, ved navn Radio Mars.
Bestyrelsen foreslog, at vi blot overfører denne Radio Mars på anlægget, hvis muligt uden betaling.
Radio kanalen starter først 1. maj 2024.

X—X—X

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kassereren Jens Peter Jacobsen Skagbanke 20 blev genvalgt med applaus.
Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen Tjørnevej 8 blev genvalgt med applaus.

6. Valg af suppleanter.

1. Suppleant Bruno Juel Pedersen Ryttervej 19 blev genvalgt med applaus
2. Suppleant Lars Dela Odinsvej 10 blev valgt son ny 2. suppleant med applaus.


7. Valg af revisor.

Beierholm Skagen Afdelingen blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt.

Forretningsfører Per Sørensen orienterede om følgende emner:

Skagen Antennelaug har desværre modtaget et parti ikke optimale kabel stik, fra en af vores leverandører.
Dette afstedkommer, at vi kan se nogle forhøjede signal afvigelser på anlægget.
Medlemmerne vil højst sandsynlig ikke mærke noget til signal afvigelserne.

Skagen Antennelaug ønsker at udskifte disse stik, og det afstedkommer nogle korte afbrydelser af TV og Internet.
Korte afbrydelser 4 til 5 gange inden for 1 til 2 timer. Efterfølgende stabil drift igen.
Afbrydelser sker forskellige steder i hele byen.
Vi forsøger dog, at tage højde for virksomheders Internet.

Afbrydelserne vil komme til at foregå i hele 2024.

Skulle der, mod al forventning, opstå Internet problemer, så gør følgende:
- så sluk alt udstyret. Modem og det udstyr der sidder bag modemmet.
- efter 10 sekunder, tænd modemmet igen.
- vent 10 til 15 minutter.
- herefter kan resten af udstyret bag modemmet tændes.

Ved endt arbejde kontrollerer Skagen Antennelaug, efter bedste evne, om alle modemmer igen kører korrekt.

Status vedrørende udskiftning til CGA4233.
Ca. 4004 modemmer er nu ombyttet. Der mangler stadig ca. 315.
I løbet af 2024 vil frekvensbåndet de gamle modemmer kører på blive inddraget til Docsis 3.1 som de nye modemmer kører med. Det betyder nedsat hastighed på de gamle modemmer.
Bestyrelsen anmoder medlemmer der stadig ikke har fået ombyttet det gamle modem, om at komme ud og få et nyt modem

CGA4236 stadig under test. Nyeste modem type.
CGA4236 modemmet er stadig under Test ved Skagen Antennelaug.
Der er ca. 15 stk. ude ved medlemmer, og de fungerer tilsyneladende godt med Wifi 6 og Mesh.
Mere info senere.

Allente Streaming TV Pakker.
Der arbejdes stadig på, at Skagen Antennelaug får lov til at sælge Allente Streaming TV Pakker.
Det forventes at en aftale er i hus fredag d. 26-02-2024 ???
TV Pakke indhold og priser vil blive informeret ud i den nærmeste fremtid.
Afløser lidt Flow WEB TV som ikke blev vedtaget på Generalforsamlingen.
Teknikken er på plads med nogle få begrænsninger.
Der skal blot en underskrevet aftale til før salget kan gå igen.

MVH
BESTYRELSEN

Referent Jarl Sørensen / Per Sørensen

Dirigent
Bruno Juel Pedersen Ryttervej 19


INDKOMNE FORSLAG TIL SKAGEN ANTENNELAUGS GENERALFORSAMLINGEN 2024
 
tirsdag d. 23. april 2024
 
I Skagen Kultur og Fritidscenter 1. Sal kl. 19:30
 
- - - - - - - - - - -

Kære antennelaug,

Jeg har en feriebolig i Skagen og nyder godt af jeres TV- og internetpakke.

Jeg har følgende forslag til den kommende generalforsamling:

Jeg vil gerne foreslå, at det skal være muligt, at abonnere på TV- og internetpakker på husstandens andre adresser, også udenfor Skagensområdet.

Selv er jeg i dagligdagen bosat i Beder syd for Aarhus. Her har vi YouSee.
Iflg. YouSee's regler har man ret til også at få abonnementet i sit sommerhus. Der er bare det problem, at YouSee's programpakker er betydelig dårligere end det vi har i Skagen - gennem jer.
Jeg ønsker derfor, at kunne lave en omvendt deling - altså at have det i fritidshuset og så også kunne overføre abonnementet til min helårsbolig.

Vil I tage mit forslag op på generalforsamlingen?

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Henrik Kjær
Alba Schwartz Vej 6A, 9990 Skagen
Skoleparken 19, 8330 Beder
Telefon: 2060-8760

- - - - - - - - - - -

Til bestyrelsen

Hermed forslag til Skagen Antennelaugs Generalforsamling 2024

I dag er det ikke muligt som kunde / medlem ved Skagen Antennelaug at streame sin tv-pakke på alle enheder, smartphone, tablet og computer. Alle større tv udbydere tilbyder i dag deres kunder denne form for service.

Derfor vil jeg også foreslå at Skagen Antennelaug hurtigst muligt får indført WEB TV til deres medlemmer.

Ser frem til endelig godkendelse af forslag

Med venlig hilsen
Kim Christensen
Drejerstien 8
9990 Skagen

- - - - - - - - - - -

Undertegnet foreslår, at Skagen Antennelaug snarest får opdateret de sidste manglende kanaler til vore nabolande til samme HD standart, som vi har til Norge og Sverige. Det drejer sig om ARD, ZDF, NDR, MDR, SWR-RP, BR WDR og RTL.
Dette til glæde for vore tyske ferie gæster, men og for os selv, idet flere af kanalerne har dansk undertekster og der findes mange natur- og musik udsendelser på nævnte kanaler.

Peter Lehner
Ryttervej 7
Skagen

- - - - - - - - - - -

Skagen den 12042024

Hermed gives fuldmagt til Skagen Antennelaug på vegne af os ved generalforsamling d. 23. april 2024 at fremsætte flg.

FORSLAG:

Da flere mennesker oftere rejser, er i sommerhus og camping, ser jeg gerne, at der indføres en App-løsning, som også er fremtidens TV-kanaler. Vi ser frem til at kunne se TV fra Skagen Antennelaug på vores rejser fremfor at se TV på f.eks.

YouSee, vel vidende, at det vil være en ekstra omkostning pr. måned for dem der tilmelder sig og hvilken pakke man tilvælger.

Venlig hilsen
Christer og Charlotte Johansen
Vendelbovej 9
Tlf. 40291887

- - - - - - - - - - -

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLING 2024

Jeg foreslår, at Radio Mars, som starter deres aktiviteter snarest, lægges ud på anlægget som audio på en TV-kanal.

Bag Radio Mars står de garvede radiofolk Alex Nyborg Madsen og Søren Rebbe.

Nedenstående kan læses en omtale af radiostationen – sakset fra Facebook:

Velkommen til Radio Mars.
Her på siden kan du følge med i aktiviterne på vores digitale radiokanal, der går i luften ca. 1. maj 2024.
Det er Alex Nyborg Madsen og Søren Rebbe, der har grundlagt kanalen. Vi vil gerne forsøge at byde på en musikkanal, der lyder og tænker anderledes end andre kanaler i Danmark.
Tankerne bag har vi beskrevet i vores "grundlov" Mars Missionen, der lyder sådan her:

1. Radio Mars tager populærmusikken alvorligt. Hos os er musikken indholdet, ikke kun mellemlægget.
2. Vi sætter spørgsmålstegn ved den konventionelle playliste-kultur og prioriterer sangens kvalitet over genren og kunstnerens status.
3. Vores værter er engagerede musikelskere, der deler ud af deres viden om og kærlighed til musik.
4. Vi insisterer på, at populærmusik er en væsentlig del af vores kulturelle DNA og fortjener mindst samme respekt som kunst, litteratur, teater, film og klassisk musik.
5. Vi er ikke bange for at præsentere ny eller udfordrende musik. Vi tror på, at lytterne er nysgerrige.
6. Vi vil give opmærksomhed til de kunstnere, der bliver overset og ikke når hitlisterne.
7. Vi vil både formidle ny musik og de tidløse klassikere, der har formet musikhistorien.
8. Radio Mars er nysgerrig og udfordrende, men først og fremmest et varmt musikalsk fællesskab for lyttere, der søger andet og mere end de største hits.
9. Vi vil arbejde tæt sammen med lokale udøvende kunstnere, pladeselskaber, spillesteder og musikforbrugere for at støtte og fremme musikmiljøet.
10. Radio Mars spiller mindre af det, de andre spiller mest.

Mvh

William Petersen
Viking Banke 49
9990 Skagen
Medlemsnummer xxxx