Sidst opdateret: 2023-04-25 kl. 23:15


 

Skagen Antennelaugs Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til generalforsamling
Tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.30
i Skagen Kultur- og Fritidscenter
(ved cafeteriet, i Glashuset)

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før ordinær generalforsamling.


Bestyrelsen
 


 

REFERAT AF SKAGEN ANTENNELAUGS GENERALFORSAMLINGEN
 
tirsdag 25. april 2023
 
I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet i Glashuset kl. 19:30
 
Med følgende dagsorden:
 
 
Formanden Henning Lyk bød velkommen, og gik over til først punkt på dagsorden
 
1. Valg af dirigent.
 
Jens Jørn Bindslev Ryttervej 42 blev valgt som dirigent.
 
Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt via SkagensAvis.dk, Infokanalen og Skagen Antennelaugs hjemmeside samt Skagen onsdag.
 
Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen blev udpeget som Referent.
Der var fremmødt 32 stemmeberettigede medlemmer. 0 fuldmagter.
 
 
2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år.
 
Formanden Henning Lyk aflagde Bestyrelsens beretning for året 2022.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
Beretningen blev taget til efterretning.
 
 
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.
 
Kassereren Jens Peter Jacobsen fremlagde regnskabet for året 2022.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, fra medlemmerne.
Regnskabet blev godkendt enstemmig, med applaus.
 
 
4. Indkomne forslag.
 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
 
 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 
Formanden Henning Lyk Drosselvej 16 blev genvalgt med applaus.
Bestyrelsesmedlem Peter Høyer Viking Banke 4 blev genvalgt med applaus.
 
 
6. Valg af suppleanter.
 
1. Suppleant Jens Jørn Bindslev Ryttervej 42 blev genvalgt med applaus
2. Suppleant Bruno Juel Pedersen Ryttervej 19 blev genvalgt med applaus.
 
 
7. Valg af revisor.
 
Beierholm Skagen Afdelingen blev genvalgt som revisor.
 
 
8. Eventuelt.
 
Forretningsfører Per Sørensen orienterede om følgende emner:
 
Der var en god snak om nedenstående emner, og lidt ud over dem.
 
Status vedrørende udskiftning til CGA4233.
Ca. 3200 modemmer er nu ombyttet. Der mangler stadig ca. 1200.
De medlemmer der ikke har fået byttet modem må gerne komme ud på kontoret for få det gamle modem byttet.
 
 
1200Mbit Hybrid Fiber Net.
Skagen Antennelaug vil I den nærmeste fremtid udbyde 1200/100 Mbit Hybrid Fiber Net.
Medlemmer med et Internet produkt 1000/100 Mbit, vil allerede i dag kunne trække 1200 Mbit ud af modemmet, hvis det gøres på 2 af de 4 1G porte på bagsiden af modemmet.
Nye modems vil sandsynligvis komme med 1 stk. 2,5G port og 3 stk. 1G porte. 
 
CGA4236 under test. Nærmeste nye Modem Type.
CGA4236 modemmet er under Test ved Skagen Antennelaug.
Dette modem udmærker sig ved at have følgende funktioner indbygget:
Wifi6 på 2,4Gigaherts og 5Gigaherts
Mesh Master funktion for Mesh Ekstendere der kan give bedre Wifi dækning.
 
Mesh Net. Hvad er det?
Mesh Net er en udvidelse af Wifi dækningen i et hus, ved at opstille Mesh enheder forskellige steder i huset. Det forudsætter at Mesh enhederne kan se hinanden trådløst for at kunne virke, og dermed dække huset bedre med Wifi.
 
Technicolor Eagle L Mesh Wifi Extender.
Technicolor Eagle L er en Mesh Wifi Extender der kan fungere sammen med modemmet CGA4236.
Der kan opsættes 1 eller flere Mesh Wifi Extendere for at dække hele huset.
Technicolor Eagle L koster omkring 850,00 kr. Er dog ikke endelig prissat for nuværende. 
 
Allente Streaming TV Pakker.
Der arbejdes på at Skagen Antennelaug får lov til at sælge Allente Streaming TV Pakker.
Samarbejdet går ud på at kunne tilbyde medlemmerne nogle Streaming TV Pakker til en lavere pris end de TV Pakke priser vi kender i dag.
Samtidig vil det være muligt at medtage Allente TV Pakkerne på Smart Phones, Tablets, Apple TV boks mf. Til sommerhuset eller andre steder man ønsker. Husk at der skal være en Internet forbindelse til rådighed.
Afløser lidt WEB TV.
Mere om disse Streaming produkter senere.  
 
 
 
MVH
BESTYRELSEN
 
Referent Jarl Sørensen / Per Sørensen

 

BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2022

Generalforsamling 25. april 2023
Skagen Kultur og Fritidscenter

MEDARBEJDER STATUS:

Skagen Antennelaug beskæftigede året 2022 fem fuldtidsansatte. Forretningsfører Per Sørensen, kontorassistent Katja Zuk, teknikerne Lars Dela, Karsten Lundholm og Martin Thorup. Der ud over Channie Ryom der er deltidsansat i jobbet med rengøring, oprydning og vedligeholdelse af huset samt noget teknisk arbejde på anlægget.
Bestyrelsen består af Jarl Sørensen, Peter Højer, Jens Peter Jacobsen og Henning Lyk.

OPSIGELSER / ANSÆTTELSER:

Martin Thorup har opsagt sin stilling som tekniker ved årsskiftet 2022 – 2023. Han ønskede at prøve noget nyt.

Pr. 31. marts 2023 opsagde Lars Dela tillige sin stilling som tekniker ved Skagen Antennelaug. Foreningen har således mistet 2 medarbejdere inden for kort tid.

Det er i mellemtiden lykkedes at ansætte Claudiu Dumitrana og Kristoffer Sanslev.

Claudiu er fra Rumænien men har boet og arbejdet i Skagen i mere end 12 år.

Kristoffer har tidligere været, midlertidig ansat, ved Skagen Antennelaug, men er nu fuldtids ansat igen. Kristoffer bor vesten for Hjørring.

ANLÆGSSTATUS:

Skagen Antennelaug havde pr 1. januar 2023 i alt 5838 tilslutninger,

Af disse var der 690 internetkunder uden tv.

Der var i alt 4333 internetkunder. Antallet af internetkunder har været støt stigende i flere år, og selv de store udbyderes kæmpe reklame indsatser, tillige med den kraftige stigning i udlagt fiber i Skagen området, fordelt på mange udbydere, har ikke påvirket Skagen Antennelaug i negativ retning.

VOLDSOMME PRISSTIGNINGER PÅ TV PAKKER:

TV selskaberne varslede i 2021 med meget kraftige stigninger på tv pakker. Medlemmerne har allerede reageret kraftigt ved at gå ned i pakkestørrelse. En stor del helt ned til pakke 1.

Der er også mange medlemmer, der er gået helt væk fra en tv pakke. De køber kun internet uden TV, hvor efter de så køber og streamer hvad de har lyst til.

Med starten af 2023 er der igen kommet voldsomme prisstigninger på tv pakkerne. Især fra Viasat. Det afstedkommer, at medlemmerne fortsætter med at vælge mindre TV Pakker.

For at forsøge at modgå disse høje TV Pakke priser, arbejders der på et samarbejde mellem Allente TV og Skagen Antennelaug.

Skagen Antennelaug vil på sigt få lov til at sælge Allente TV, til en noget lavere pris end det Skagen Antennelaug kan købe TV kanalerne / TV Pakkerne til.

Allente TV er dog en Streaming løsning. Mere om det ved Forretningsføreren under eventuelt.

OPDATERING AF IT SERVER PARKEN:

Skagen Antennelaugs IT Server park havde efterhånden nogle år på bagen, og det var ikke længere muligt at tegne vedligeholdelses aftaler på udstyret. Server parken var vedligeholdelses sikret 24/7/4 og det kan man kun have hvis udstyret er opdateret.

Derfor blev største del at udstyret udskiftet af 2 grunde.

Det gamle udstyr kørte med roterende diske (der slides) hvor i mod det nye udstyr er med statiske diske (ren elektrisk).

Det giver væsentlige højere læse og skrive hastigheder på diskene, og dermed bedre performance til medlemmer der anvender Server parken.

Samtidig med opgraderingen blev Server parken splittet op i 2 Datacentre. Opsplitningen sikrer, at hvis det ene Datacenter går ned, så kører det andet Datacenter blot videre. High Availability funktionen starter de maskiner der er faldet ud, og så kører Server parken videre på modsatte Datacenter. Medlemmerne burde ikke opdage noget.

Der opnås dermed bedre drift stabilitet, og en noget mere professionel løsning til gavn for medlemmerne.

MODEM UDSKIFTNING:

Udskiftningen af de gamle modems til model CGA4233 fortsætter ufortrødent. Pt. er der udleveret ca. 3200 modems. Bestyrelsens ønske at alle modems bliver skiftet inden udgangen af året 2023.

NYE MODEMS PÅ VEJ / CGA4236:

Næste generation af modems er på vej (CGA4236) Disse modems begynder efterhånden at kommer på markedet. Noget kun forsinket på grund af chip mangel. De nye modemmer får højere hastigheder, og er udstyret med det nye Wifi 6, CGA4236 har tillige indbygget Mesh Master funktion. CGA4236 modemmet er desværre noget dyrere, og koster ca. 25% mere en CGA4233.

Forretningsføreren vil uddybe dette emne senere under Eventuelt.

SOLSÆLLE ANLÆG, OG DERMED GRØN ENERGI TIL HOVEDSTATIONEN:

Strømprisen steg meget sidste år, og især sidst på sommeren var der en del dage, hvor den var over 5 kr. / kilo Watt time. Næsten en 10 dobling af hvad den generelt har lagt på de senere år. Hvordan strømprisen bliver i fremtiden er svært at spå om, men mange af de kloge på området mener ikke, den kommer ned på det niveau den har lagt på de senere år. Samtidig annoncerede Nord Energi stigning i Net tariffen. Det er den pris de vil have for at transportere strømmen gennem deres ledninger. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at investere i et 17kW solcelleanlæg på sydsiden af garagen. Ideen med et solcelleanlæg var der også mange andre der havde fået, så leveringen trak noget ud. Med den vinter vi fik var det begrænset hvad sol vi gik glip af.

Anlægget blev sat i drift d. 4 marts 2023, og har dags dato produceret 3000 kilo Watt timer. På en god solskinsdag kan anlægget levere op til 130 KWh kilowatt timer.

Peter Højer har været arkitekt og udførende på dette projekt.

Elprisen er heldigvis faldet en del siden sidste sommer, men Net tariffen (transporten) er steget flere gange siden, og ændres igen 1/7 til at være ”tidsdifferentieret”. Det betyder at transporten bliver dyrere om dagen og billigere om natten.

Bestyrelsen forventer Solcelleanlægget vil bidrage til en samlet lavere strømregning.

Til nytår skiftede vi EL leverandør. Med foreningens forbrugsmønster kunne de gøre det lidt billigere, og samtidig oplyser de det er 100% grønt strøm Skagen Antennelaug køber.

 

SIKRING AF STRØM I HOVEDSTATIONEN:

På grund af Europas meget svingende energipriser, med risiko for bebudede korte strøm afbrydelser, har Skagen Antennelaug investeret i en 1800 L diesel tank. De 1800 L diesel skal sikre, at Skagen Antennelaugs Hovedstation (IT Server parken) ikke mister strømmen i forbindelse med kortere eller længere strøm udfald.

Med 1800 L diesel på lager, kan Skagen Antennelaugs generator køre i ca. 254 timer / ca. 10 dage for at sikre strøm til Hovedstations udstyret.

Signalerne ude i byen kan vi ikke sikre, men det er vigtigt at udstyret i Hovedstationen kører.

Når der så igen er strøm i byen, kan medlemmerne hurtig komme til at se TV og koble sig på Internettet.

Chancen for, at der kommer strøm udfald, er nok allerede mindsket meget. Europa har efterhånden gode lagre af forskellige brand stoffer.

 

Tak for ordet.