Sidst opdateret: 2021-11-24 kl. 12:40


Referat af

EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

2021-11-23

DAGSORDEN
Formanden bød velkommen til Ekstraordinær Generalforsamling og gik over til første punkt på dagsordenen.

1. VALG AF DIRIGENT
Bestyrelsen foreslår Forretningsfører: Per Sørensen

Per Sørensen blev valgt som dirigent.

Ekstraordinær Generalforsamling er indvarslet på
Skagen Antennelaugs hjemmeside 25-10-2021
Infokanal 25-10-2021
SkagenAvis.DK 27-10-2021

Dirigenten konstaterede at den Ekstraordinære Generalforsamling var lovlig indkaldt.
Indkaldelsen blev enstemming godkendt af de 9 stemmeberettigede.


2. INDKOMNE FORSLAG
Endelig behandling af bestyrelsens forslag til ændring af
vedtægtens § 5.

Hæftelse
§ 5.

Medlemmerne hæfter ikke personligt for laugets forpligtelser.
Medlemmerne er alene hver især forpligtede til at indbetale dels den fulde tilslutningsafgift, jfr. paragraf 3, dels det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Det påhviler, til enhver tid, det enkelte medlem, at holde Skagen Antennelaugs kontor informeret om, hvor medlemmet ønsker sin kontingentopkrævning tilsendt / leveret.
Hvis Skagen Antennelaugs kontor ikke har fået anden information, vil kontingentopkrævningen blive tilsendt installationsadressen.
Bestyrelsen fastlægger til enhver tid kontingentopkrævnings mulighederne.

Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægtens paragraf 5 blev enstemmig endelig godkendt af de 9 stemmeberettigede.


3. EVENTUELT

Forretningsfører Per Sørensen omtalte kort igen de ret markante Viasat prisstigninger pr. 01-01-2022. Mere info om det senere.

Forretningsfører Per Sørensen informerede om de nye tiltag vedrørende Internet hastigheder. En fordobling af Downstream Internet hastighederne er på vej, uden ekstra omkostninger for medlemmerne.

Info om at Skagen Antennelaug, lige nu, er i gang med at udskifte ALLE Internet modemmer.
I første omgang vil Skagen Antennelaug gerne have udskiftet modem typerne:
EPC3010 - EPC3212 - EPC3925 - EPC3928
Har du et af ovennævnte modems, må du meget gerne komme ud på kontoret, og få det skiftet til den nyeste type, der er væsentlig hurtigere, og dækker bedre Wifi mæssig.
Det koster ikke noget at få et nyt modem.
Modem typen EPC3940, 3 forskellige typer, er den næst nyeste modem type, og skal først skiftes efter de andre modem typer er udskiftet.

Et medlem spurgte om det var muligt at få nogle af de Tyske TV kanaler, med underholdningsprogrammer, i HD i stedet for SD billed kvalitet. Skagen Antennelaug tekniker undersøger om det er muligt.

 Der var 2 medlemmer der gerne ville se huset. Huset blev fremvis for de 2 medlemmer.


Til sidst takkede Formanden for deltagelsen.


 SKAGEN ANTENNELAUG
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til Ekstraordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 23-11-2021 kl. 19:30
i mødelokalet
Niels Bohrs Vej 10, 9990 Skagen

med eneste punkt på dagsordenen:

1. Endelig behandling af bestyrelsens forslag til ændring af vedtægtens § 5.

Hæftelse
§ 5.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for laugets forpligtelser.
Medlemmerne er alene hver især forpligtede til at indbetale dels den fulde tilslutningsafgift, jfr. paragraf 3, dels det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Det påhviler, til enhver tid, det enkelte medlem, at holde Skagen Antennelaugs kontor informeret om, hvor medlemmet ønsker sin kontingentopkrævning tilsendt / leveret.
Hvis Skagen Antennelaugs kontor ikke har fået anden information, vil kontingentopkrævningen blive tilsendt installationsadressen.
Bestyrelsen fastlægger til enhver tid kontingentopkrævnings mulighederne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skagen d. 2021-10-25

 


 

REFERAT AF SKAGEN ANTENNELAUGS
GENERALFORSAMLINGEN

Tirsdag 12. oktober 2021

I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet
kl. 19:30


Med følgende dagsorden:


Formanden bød velkommen, og gik over til først punkt på dagsorden

1.    Valg af dirigent.

Jens Jørn Bindslev Ryttervej 42 blev valgt som dirigent.

Dirigenten Informerede om at Generalforsamlingen egentlig skulle have været afholdt inden udgangen af april måned 2021.
Generalforsamling var blevet udsat på grund af Corona Virus indtil i dag hvor det er tilladt at forsamles.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt via Skagen Onsdag, Infokanalen og Skagen Antennelaugs hjemmeside samt Info-Kanalen.

Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen blev udpeget som Referent.

Der var fremmødt 21 stemmeberettigede medlemmer, der havde 9 fuldmagter med.

 

2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år

Formanden Henning Lyk aflagde beretning på bestyrelsens vegne for året 2020.

På grund af fodbold i TV blev Prisstigninger på Viasat kanalerne drøftet under Bestyrelsens beretning.
Viasat forlanger en omsætningsstigning på Viasats kanaler på 50% over de næste 2 år.
31% pr. januar 2022 og yderligere 17% pr. januar 2023.
Skagen Antennelaug forhandler i øjeblikket ny aftale.
Mere info vil tilgå via Skagen Antennelaugs hjemmeside snarest.

Ingen yderligere kommentarer fra medlemmerne til Bestyrelsens beretning.

 

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

Kassereren Jens Peter Jacobsen fremlagde regnskabet for året 2020.

Bemærkninger til regnskabet:
Der var ingen bemærkninger fra medlemmerne.

Regnskabet blev godkendt enstemmig, med applaus.

 

4. Indkomne forslag.

Der var indkommet 2 forslag til behandling.

Kurt Rønne
Lillesøvej 15B
8660 Skanderborg 

Skagen Antennelaug. Skanderborg d. 150921

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 12. Oktober 2021

Det påhviler foreningen altid at sikre sig, at man har en korrekt hjemadresse og evt. en mailadresse på foreningens medlemmer således, at man sikrer sig kommunikation og evt. regninger kommer det rette sted hen.

BEGRUNDELSE.
Vi ejer en bolig Hedevej 33, 9990 Skagen
Vi havde fået antenneforeningen til at hjælpe med indstallation af en crome cast, vi bad om hjælp og fik hjælp af en superdygtig medarbejder fra foreningen.
Arbejdet blev udført den 16. Juli 2021. Da vi blev tilsluttet for 5 Âr siden var der en ligeså fantastisk service, hvor vi fik flyttet rundt på indstallationen.
Vi har ikke været i Skagen flere måneder og kom derop igen den 12. sept. Som vanligt forsøgte vi og komme på nettet, det kunne ikke lade sig gøre.
Vi fandt så i postkassen tre regninger den sidste med en rykker. Vi opdagede så, at der var lukket for signalet.
NÂr man ikke er den helt store nørd til edb er det svært og få Âbnet igen.
Regningen var steget fra 285 til 385 og samtidig en trussel om den ville sendes til inkasso. Vi skylder aldrig nogen noget, så det var lidt af en mavepuster.
Jeg betalte omgående de 385,- den stigning kommer vi nok over. Vi har ikke haft en chance for at betale, når man ikke sender regningen hjem til os.
Det undrer mig lidt man ikke har mailadressen, så vidt jeg husker fik jeg regning pr. mail da vi købte huset i 2017.

Med venlig hilsen
Kurt Rønne
Skanderborg
Afstemning = 0 For   /   30 Imod

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Bestyrelsens forslag til ændring af Vedtægtens § 5.

Hæftelse
§ 5.
Medlemmerne hæfter ikke personligt for laugets forpligtelser.
Medlemmerne er alene hver især forpligtede til at indbetale dels den fulde tilslutningsafgift, jfr. paragraf 3, dels det af bestyrelsen fastsatte kontingent.
Det påhviler, til enhver tid, det enkelte medlem, at holde Skagen Antennelaugs kontor informeret om, hvor medlemmet ønsker sin kontingentopkrævning tilsendt / leveret.
Hvis Skagen Antennelaugs kontor ikke har fået anden information, vil kontingentopkrævningen blive tilsendt installationsadressen.
Bestyrelsen fastlægger til enhver tid kontingentopkrævnings mulighederne.

Afsemning =  30 For   /   0 Imod 

Bestyrelsen indkalder inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling med eneste punkt på dagsordenen / Endelig godkendelse af ovenstående vedtægtsændring.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Formand Henning Lyk Drosselvej 16 blev genvalgt med applaus.
 Bestyrelsesmedlem Peter Høyer Viking Banke 4 blev genvalgt med applaus.

 

6. Valg af suppleanter.

1. Suppleant Jens Jørgen Bindslev Ryttervej 42 blev genvalgt med applaus
2. Suppleant Bruno Juel Pedersen Ryttervej 19 blev genvalgt med applaus.

 

7. Valg af revisor.

Beierholm Skagen Afdelingen blev genvalgt som revisor.

 

8. Eventuelt.

Forretningsfører Per Sørensen orienterede om følgende emner:

 Meget høje prisstigninger på Viasat kanaler / Produkter
Højere Internet hastigheder / Samme pris. Op til 1000Mbit
Internet uden TV, og Internet i bero
DOCSIS 3.1 Downstream / Upstream
Selvvalgt Kodet TV Pakke 1 via Selvbetjeningsportalen. Primært tænkt til deltids Skawboer
Nedlæggelse af FM på anlægget. Skal give plads til højere Upstream
Mere end 30 Radiokanaler på TV apparatet

 

Skagen Antennelaugs Fokuspunkter for 2021 er følgende:

At udvide Skagen Antennelaugs Fibernet til 36 Fiber Noder
Udskiftning af ca. 2500 Modems til CGA4233 / TG6441. Gigabit Hastigheder

Stadig fokus på medlemmernes husinstallationer. Ikke HF tætte
Nye DVU filtre, for at undgå forstyrrelser på Internettet fra Husinstallationer

Arbejde med fortsat at være den største Internet Udbyder i Skagen

At følge med i udvikingen indenfor antenne branchen, og altid lytte til medlemmernes ønsker.

Efter bedste evne holde priserne nede, men stadig konsolidere Skagen Antennelaug til fremtiden. 

 

Generalforsamlingen sluttede ca. 21:00


MVH
BESTYRELSEN


Referent Jarl Sørensen / Per Sørensen